5
درباره ما

در جستجوی بهترین ها از سال 1381 تاکنون

هسته اولیه شرکت در سال ۱۳۸۱ توسط چند تن از دانشجویان دانشگاه مازندران با عنوان دفتر فنی رایبرگ شکل گرفت. همکاری بین اعضای تشکیل دهنده تا سال ۱۳۸۵ ادامه داشت که در این سال با توجه به فارغ از تحصیل شدن اعضای تشکیل دهنده، فعالیت این گروه متوقف گردید. در ابتدای سال ۱۳۸۷ همکاری به شکل غیر رسمی توسط اعضاء مجددا شکل گرفت تا سال ۱۳۸۹ شرکتی بنام رایبرگ پردازش ثبت و با خدماتی جدید تر و متنوع تر ادامه یابد. شرکت رایبرگ پردازش تا سال ۱۳۹۵ به فعالیت ادامه داد و در این سال به فعالیت خود خاتمه داد تا با طرح و اندیشه ای جدید به عرصه فناوری اطلاعات بازگردد. در سال ۱۳۹۷ ایده های اندوخته شده در گذر سالیان متمادی و کسب تجربه در حوزه فناوری اطلاعات و مشتریان و پروژه های بسیاری که در طی این سالیان سرمایه اجتماعی و اصلی بودند توسط اعضای باقی مانده از هسته اولیه رایبرگ جمع آوری و ساماندهی شده و در سال ۱۳۹۸ شرکت داده کاوی رایبرگ آغاز بکار مجدد نمود.