گوگل کنسول

در این نوشتار نحوه اتصال سایت به سرچ کنسول گوگل در سی پنل، بصورت مختصر و مفید و همچنین تصویری ارائه خواهد شد. برای ثبت سایت در گوگل سرچ کنسول یک پیشنیاز و یازده قدم مورد نیاز است که عبارتند از:

پیشنیاز:

داشتن اکانت گوگل و ورود به اکانت

قدم اول:
عبارت search console را در گوگل سرچ نموده و Google Search Console Tools را کلیک می کنیم.
قدم دوم:
دکمه Start now را کلیک می کنیم.
قدم سوم:
در کنسول از قسمت Search property دکمه Add property را کلیک می کنیم.
قدم چهارم:
در قسمت Domain نام دامنه یا دامین خود را وارد نموده و دکمه CONTINUE را کلیک می کنیم.
قدم پنجم:
بر روی دکمه COPY کلیک می کنیم .
قدم ششم:
پس از ورود به سی پنل در Tools از قسمت Domains دکمه Domains را کلیک می کنیم .
قدم هفتم:
در صفحه باز شده و لیستی که مشاهده می شود دکمه Manage را کلیک می کنیم.
قدم هشتم:
از سمت راست صفحه باز شده لینک Modify The Zones را کلیک می کنیم.
قدم نهم:
در صفحه باز شده از سمت راست دکمه Add Record را کلیک می کنیم.
قدم دهم:
نام دامنه خود را در Name وارد کرده، Type را TXT انتخاب کرده و آنچه از گوگل کنسول کپی کرده ایم، در قسمت Record می چسبانیم و دکمه Save Record را کلیک می کنیم.
قدم یازدهم و قدم آخر:
در گوگل کنسول جایی که کد را کپی کردیم در انتهای صفحه دکمه VERIFY را کلیک می کنیم.
در صورت انجام صحیح قدم های بالا تصویر زیر را مشاهده خواهیم کرد.

دیدگاه ها